Her og Nu - min aktivitetsside

Husets smukkeste Tysk Modeneser - Fasshauers model fra 1983


Mit opdræt af Tyske Modeneser er ophørt

Som det sikkert er en del bekendt, så stoppede jeg med dueopdræt af Tyske Modenesere i forbindelse med Nationaludstillingen 2016 .
Her i sidste omgang blev det til 35 år, og jeg kan med god samvittighed sige, at jeg har haft mange og mindeværdige oplevelser såvel i Danmark som i Tyskland og det såvel på udstillinger som i et fællesskab med duefolk.

Jeg skal spare dig for en længere søforklaring om, hvorfor jeg nu er stoppet, men jeg kan sige, at det har været efter mange og følelsesladede overvejelser. Lad mig sige det kort - det hænger sammen med en prioritering af at kunne "lukke døren" med kort varsel og begive sig ud på de oplevelser, der venter, og som gerne skal nås.
Ønsker du at præstere årets avl på bedste vis, kan en uges fravær i kritiske perioder specielt om efteråret og op mod større udstillinger betyde tab af vigtige points. Her kræver den Tyske Modeneser virkelig opmærksomhed.
Det skal heller ikke skjules, at duestøv er blevet en ikke uvæsentlig gene, der har krævet fuldmaske ved rengøring af slagene.

Det har været vigtig for mig, at så mange års avlsarbejde ikke må gå tabt, og at det ikke her har været tale om at score kassen. Derfor tilbød jeg 2 unge dygtige og seriøse tyske opdrættere, at de kunne overtage alle duerne mod at de arbejdede sammen. Og sådan er det blevet, og jeg har ikke fortrudt det.

Mit job de sidste 6 år som webmaster for den Internationale website på den tyske hjemmeside ophører her til november 2016, hvilket passer godt sammen med, at der nu laves en helt ny tyske hjemmeside, hvor den inte rnationale del er indarbejdet. Hjemmesiden er klar til december.
Jeg stopper samtidig som medlem af den tyske hovedbestyrelse, og jeg ophører også som specialdommer.

Og hvad nu? Jeg kan naturligvis ikke lade være med at følge udviklingen af den Tyske Modeneser såvel i Danmark som i udlandet, og jeg må nu gå i tænkeboks, om min hjemmeside på sigt skal fortsætte - vi får se.

Men det har været en sjov, spændende og interessant periode - og det skal hobby være.At skrive og kunne forstå et pointskort

Du har sikkert indtil flere gange oplevet at stå på en udstilling - og det være sig som specialdommer, udstiller eller besøgende - og søge at få en sammenhæng mellem kritikken på et pointskort og så den pågældende due.
Det er altid let at kritisere en dommer, men på 2 punkter mener jeg, at det er berettiget, og det er, når man ikke kan læse, hvad der står på kortet, eller når kritikken er ufuldstændig eller ukonkret, altså at man ikke præcis ved, hvad en due f.eks. er trukket for i points.
Af erfaring ved jeg, at som nyuddannet dommer kan det være svært at finde korte og præcise udtryk. Jeg har derfor gennem årene i mit dommervirke med den Tyske Modeneser forsøgt at "standardisere" en række udtryk, som er til hjælp for mig, men som jeg også oplever, at de fleste udstillere værdsætter.
Jeg vil tage udgangspunkt i det nye standardbillede og tilknytte de bemærkninger, der kan være som ønsker eller som fejl vi møder hos udstillede duer.
Hovedafsnittet hedder Bedømmelse - udtryk og det finder du her: http://www.modeneser.dk/29393507

Copyright ©

Billeder og tekster fra denne hjemmeside må ikke anvendes til andet formål uden forudgående  skriftlig aftale med Kurt Haagh, jf. lovgivningen om ophavsret.